top of page

Biokemiska cellsalter 

näring för våra celler


Friska celler ger en frisk kropp

Om vi tillför kroppen de viktiga ämnen som den behöver - så kan kroppen LÄKA SIG SJÄLV

Wilhelm Schüssler (1821-1898) var medicine doktor, homeopat och naturvetenskapsman

och blev känd för sin biokemiska terapi: mineralsalternas inverkan på celler och vävnader.

Han menar att en brist på ett mineralsalt i en vävnad kan orsaka en sjukdom.

Dr Schüsslers 12 biokemiska mineralsalter är livsviktiga för att bygga upp

alla de miljontals celler som vår kropp består av.

De finns redan naturligt i våra celler, men när vi utsätts för olika påfrestningar

kan det lätt uppstå brist och det blir en obalans i cellerna och i hela kroppen.

Då kan man behöva tillföra ett eller fler cellsalter.

Cellsalterna går direkt in i cellerna och återställer en brist/oharmoni 

och vi kan snabbt känna en förbättring.

Cellsalterna påverkar inte en viss sjukdom utan en fysiologisk process.

De är helt rena och oskadliga att inta och ger inga biverkningar.

Är du intresserad av ett stärkande paket med cellsalter?

Erbjudande: NU 20% rabatt!!

Missa inte detta!!!


Läs mer om paketet på första sidan


Det går naturligtvis att köpa alla 12 cellsalter hos mig, ett eller flera. 


Kontakta mig!

Ulrika Proohf

villastadenszonterapi@gmail.com

0709-787206

bottom of page